Wednesday, July 11, 2018

Jashin-chan DropkickCó lẽ đây là trường hợp hiếm hoi trên thế giới khi tập 1 mà chẳng ra dáng tập 1 chút nào, cứ như là tập 10 ấy  Không hiểu studio hay Yukiwo tiên sinh nghĩ sao mà skip 4 volume manga để cho ra tập 1 như vậy nữa @@

Thôi, bày tỏ nỗi hụt hẫng thế là đủ, tiếp theo là phần giới thiệu:

Monster girl: ; Răng nanh: ; Gothic lolita: ; Ryona: ; Phá vỡ bức tường thứ 4:  Dropkick: ✘


Solo: Rảnh

No comments:

Post a Comment